Witamy!

Witamy na stronie poświęconej w całości zagadnieniom związanym ze świadectwem pracy. Jest to ważny dokument wydawany przez pracodawcę i stanowiący poświadczenie faktów dotyczących zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy.

W kwestiach dotyczących treści świadectwa pracy, a także sposobu jego wydawania oraz prostowania pracodawcy są zobligowani do przestrzegania znowelizowanych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Tym samym moc utraciło obowiązujące dotąd rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. poz. 282 ze zm.). W artykułach zamieszczonych na tej stronie przyjrzymy się bliżej wszystkim tym zmianom. Ponadto w dalszym ciągu pracodawcy muszą mieć na uwadze postanowienia Kodeksu pracy, a mówiąc precyzyjniej, jego 1 artykułu „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”.

Oprócz tego znajdziecie tutaj Państwo szereg innych przydatnych informacji na temat m.in. zasad wystawiania świadectwa pracy, sposobu i terminu jego wydawania, korekty etc. Postaramy się także rozwiać wszelakie wątpliwości, jakie często pojawiają się na okoliczność  np. pracy na umowę zlecenie lub o dzieło, zajęć komorniczych, zwolnień lekarskich itp.

Każdy pracownik powinien mieć baczenie na to, by pracodawca wystawiał mu świadectwo spełniające formalne wymogi. Jest to niezmiernie istotne, albowiem tylko poprawnie wypełniony dokument może stanowić dla kolejnego pracodawcy podstawę do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.